8 simple rules dating my daughter wiki - Marathi sex chatting marathi

हि त्या दिवसाची कथा आहे जेव्हा मी रात्री बेरात्री काम करत असे. मी त्या दिवशी ठरविले कि काम सुरु करण्यापूर्वी घरीच २,३ पेग घ्यावयाचे. त्या मुळे मी माझ्या पत्नीला कीस केले आणि आणि माझा हात तिच्या पुसिच्या उंचवाट्यावर घेवून गेलो. मग त्याने तिचे पाय बाजूला करून तिची पुसी चाताव्यास सुरुवात केली. मग तिने अधाश्यासारखा तो लंड हळूच स्वताच्या चुदिमध्ये ढकलला .

पार्टी जोरात चालू होती, माझे सोबती आणि त्यांच्या पत्नी मस्त ड्रिंक्स घेत होते. आणि तिला म्हणालो हे गरम ठेव जोपर्यंत मी कामावरून परत येत नाही. मला त्याची जीभ तिच्या पुसीवर काम करताना स्पष्ट दिसत होती.

कारण मला माहित होते कि ओरडणार आणि मग तिच्या डोळ्यातून अश्रू येऊ लागले. तिला खूप दुखत होते, तेव्हा ती म्हणाली कि तिच्या नवर्याचा लंड खूप लहान आहे आणि ते ५ मिनिटात पाणी सोडतात आणि त्यांचा लंड लहान होतो.

Marathi sex chatting marathi-39Marathi sex chatting marathi-73Marathi sex chatting marathi-8

मग मी तिचे पाय माझी खांद्यावर ठेवले आणि तिला ठोके द्यायला सुरुवात केली.

आता तिला खूप मजा येत होती, ती अह्हह उछ्ह येस्स बेबीईइ येस्स्स जव मला ठोक मला जोरात ठोक मला फाडून टाक माझी पुच्ची आज ठोकून दे सालीला खूप तहानलेली आहे बिचारी.

मी म्हणले कि हो, मग तिने सोरी म्हणले कि जर वय ३२ टाकले तर कोणी तिला भाव देणार नाही, जे पण मेसेज येत होते ते वाल्गर येत होते कि प्यासी आहेस काय?

मी येतो, मी तिला म्हणले कि मला वयाचे काही प्रोब्लेम नाही आहे, पण २४ पहिली आणि तुम्ही म्हणले कि ३२ आहे तर जरा शोक झालो होतो, मग तिने उतर दिले कि तू जरा ठीक मुलगा दिसतो आहेस, तू काय एक आंटी बरोबर फ्रेन्डशिप करणार?

आणि मी तिला हे म्हणू लागलो आणि पुढे जावू लागलो आणि जेव्हा मागे वळून बघू लागलो तेव्हा माझी पत्नी एका मस्त धष्टपुष्ट मित्र तानेश सोबत बोलत होती. आणि पहिले तर पार्टी संपली होती आणि ग्यारेज मधील लाईट चालू होता…

त्याने त्या गोष्टीकडे फारसे लक्ष दिले नाही परंतु तिच्या डोळ्यात ती भूक होती. आणि मी जेव्हा डोकावून आत पहिले तेव्हा माझी बायको बसलेली होती आणि तानेश तिच्या मागे उभा होता आणि त्याची पान्त खाली होती आणि ती त्याचा मोठासा लंड तोंडात घेवून चोदत होती आणि मला काय बोलावे तेच कळात न्हवते. ते दृश्य पाहण्यासारखे होते, तिने मान वर करून त्याच्याकडे पहिले.

मग तिने उत्तर दिले होते मी एक विवाहित स्त्री आहे माझे वय ३२ आहे.

मी एकदम चकित झालो होतो आणि मला समजले कि मी २ दिवस पासून एक विवाहित स्त्रीला मेसेज करत होतो आणि ती पणन माझ्या पेक्षा ७ वर्षे मोठी, मग मी म्हणले कि टाईम पास साठी सर्व करत असतात, मग काही वेळ मी उत्तर दिले नाही तर तिने म्हणले कि शोक लागला काय?

मग दुसरा दिवस मी ऑफिस मधून आलो कि परत ती साईट चालू केली होती.

मला तेव्हा ती ओनलाइन दिसली होती, मग मी तिला हाय केले होते आणि काही वेळ असेच बोलणे झाले होते आणि मग मी तिला विचारले कि तुझा कोणी बॉयफ्रेंड आहे काय? मी म्हणले कि बेंगलोर मध्ये तर कोणी मुलगी सिंगल नसते, सगळी कडे फक्त कपल दिसत असतात.

ते रात्री दमलेले असतात आणि त्यामुळे मला हात पण लावत नाहीत.

Tags: , ,